TIME

Start: 00:00 2020-10-01

01
ตุลาคม 2020

KKTBA สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

โรงแรมสิริน เรสซิเดนท์ ได้รับเกียรติจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดขอนแก่น มาใช้บริการห้องประชุมสิรินธาราเพื่อจัดการประชุมประจำเดือน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563

🙏 ทางโรงแรมสิริน เรสซิเดนท์ ขอขอบคุณ 💚 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น 💚
ที่เลือกใช้ห้องประชุมในการจัดประชุมในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณค่ะ