TIME

Start: 00:00 2020-09-23

23
กันยายน 2020

ภาพบรรยากาศการประชุมของธนาคารกสิกรไทย

โรงแรมสิริน เรสซิเดนท์ ของเรา ได้รับเกียรติจากธนาคารกสิกรไทย
มาใช้บริการห้องประชุมสิรินธาราเพื่อจัดการประชุม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

🙏 ทางโรงแรม Sirin hotel ขอขอบคุณ 💚 ธนาคารกสิกรไทย 💚
ที่เลือกใช้ห้องประชุมในการจัดประชุมในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณค่ะ