TIME

Start: 00:00 2021-05-01

01
พฤษภาคม 2021

โครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทางโรงแรมสิริน เรสซิเด้นท์ ขอขอบพระคุณ กลุ่มโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมการประกวดระดับภาค ในโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน ที่ได้เข้าพักกับทางโรงแรม และให้ทางโรงแรมได้เก็บภาพสวยๆ  พร้อมเตรียมห้องพักไว้สำหรับกลุ่มของท่าน ซึ่งเข้าพักระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2564 ทางโรงแรมขอขอบพระคุณมากๆค่ะ

 ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ