1-3

TIME

Start: 00:00 2021-04-28

28
เมษายน 2021

โครงการบริการวิชาการ” การอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในช่วงสถาณการณ์โควิท 19 “จังหวัดขอนแก่น โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทางโรงแรมสิรินขอนแก่นขอขอบพระคุณคณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ทางโรงแรมสิรินขอนแก่นขอขอบพระคุณคณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มอบความไว้วางใจให้ทางโรงแรมได้ให้บริการและได้มาให้ความรู้ กับโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ การอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในช่วงสถาณการณ์ โควิท 19 จังหวัดขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่โรงแรม นักศึกษา คณาจารย์ จากหลายๆสถาบันในจังหวัดขอนแก่นมาเข้าร่วมการฟังบรรยาย โดยมีวิทยาการ ที่มาให้ความรู้จากคณะเศรษศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรักษ์ หงษ์งาม ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ค่ะ

🙏 ทางโรงแรม Sirin hotel ขอขอบคุณ 💚 คณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 💚
ที่เลือกใช้ห้องประชุมในการจัดประชุมในครั้งนี้

                                  ขอขอบพระคุณค่ะ