TIME

Start: 00:00 2021-04-28

28
เมษายน 2021

ร่วมใจต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทางโรงแรมขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งของเครื่องใช้สาธารณูปโภคให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น

ทางโรงแรมขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งของเครื่องใช้สาธารณูปโภคให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น เพื่อมอบส่งต่อกับผู้ป่วยโควิท -19 ในโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น ที่เกิดในระลอก 3 ซึ่งมีผู้ป่วยติดโรคโควิท-19 ในระลอกนี้เยอะกว่าที่ผ่านมา และทางคณะโรงแรมได้ส่งกำลังใจให้กับบุคลากร ทีมแพทย์ และผู้ป่วย เพื่อได้มีกำลังใจที่ดีขึ้นค่ะ ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งมอบครั้งนี้ จัดส่งวันที่ 22 เมษายน 2564 ค่ะ