TIME

Start: 00:00 2021-04-28

28
เมษายน 2021

งานเลี้ยงเย็นของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ทางโรงแรมขอขอบพระคุณกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ทางโรงแรมขอขอบพระคุณกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นที่ท่านมาใช้บริการ ให้ทางโรงแรมได้จัดงานเลี้ยงให้กับกลุ่มของท่านที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อมาบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนเครื่องใช้สอยในจังหวัดขอนแก่น ทางโรงแรมดีใจกับน้องๆด้วยนะค่ะ ที่ยังมีผู้ใหญ่ที่มองเห็นน้องๆที่อยู่ห่างไกลค่ะ อิ่มทั้งบุญ และยังได้รสชาติอาหารอร่อยที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้ด้วยค่ะ ซึ่งทางโรงแรมได้สำรองห้องจัดเลี้ยงไว้สำหรับกรุ๊ป ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสิรินธารา ค่ะ

🙏 ทางโรงแรม Sirin hotel ขอขอบคุณ 💚 กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 💚
ที่เลือกใช้ห้องประชุมในการจัดประชุมในครั้งนี้

                      ขอขอบพระคุณค่ะ