TIME

Start: 00:00 2021-04-28

28
เมษายน 2021

การประชุมเชิงวิชาการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ( OTOP)

ทางโรงแรมสิรินขอนแก่นขอขอบพระคุณ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

 

 

ทางโรงแรมสิรินขอนแก่นขอขอบพระคุณ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้มาจัดงานประชุมเชิ่งวิชาการ และได้จัดงานแสดงสินค้า ( OTOP)ของชาวบ้านในแต่ละอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ท่านมาใช้ทั้งห้องพักและห้องประชุมของโรงแรม ทางโรงแรมดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากค่ะ โดยงานได้มีการจัดขึ้นวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2564 ค่ะ

🙏 ทางโรงแรม Sirin hotel ขอขอบคุณ 💚 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 💚
ที่เลือกใช้ห้องประชุมในการจัดประชุมในครั้งนี้

                    ขอขอบพระคุณค่ะ